Kammerfest på institusjoner

Kammerfest på institusjoner;

I fjor startet vi et nytt prosjekt, nemlig å besøke ulike institusjoner rundt i Østfold fylke. Vi har i flere år hatt gratiskonserter for barnehager i distriktet, og følte at tiden var inne for å fokusere også på mennesker i den andre enden av livsløpet, og på mennesker som av ulike grunner ikke får oppleve live-musikk særlig ofte i sin hverdag. Taffelpikene, som består av Lynetta Taylor Hansen (fløyte), Sarah Nordal Strand (klarinett), og Ingrid Åhlander Bennett (fagott, er en trio som har bestått like lenge som Kammerfest i Østfold, altså i 10 år. I løpet av denne tiden har de spilt en utallige konserter i en rekke ulike sammenhenger. De har turnert med såvel Den kulturelle skolesekken som Den kulturelle spaserstokken, og de gjorde et virkelig flott inntrykk da de gjestet Kammermusikk i Østfold i 2023. Det spesielt interessante med Taffelpikene, er at de blander nyskrevet musikk som de har bestilt fra komponister de liker – fra alle sjangere – med kjent musikk som de selv eller andre har arrangert for trioen. Og de spiller fra hele repertoaret, uansett hvem de spiller for. Deres filosofi er at publikum stiller ulike krav til selve formidlingen av musikken, mer enn selve repertoaret. Det holder med å være tilstede på én av deres konserter for å innse at de har rett.

Lynetta, Sarah og Ingrid har sine utdannelser fra musikkhøgskoler i Norge, Sverige, Danmark, og England, og er ved siden av et relativt omfattende arbeid med Taffelpikene, flittig brukt som frilansere i ulike orkestre her i Norge.

Mandag 24. juni

11.00 Glemmen sykehjem, Fredrikstad

13.30 Dypedalsåsen sykehjem, Hvaler

Tirsdag 25. juni

11.30 Bergheim bo- og aktivitetssenter, Halden

13.00 Frivillighetssentralen i Skofabrikken, Halden

Onsdag 26. juni

13.00 Østsiden sykehjem, Fredrikstad

16.00 Asylmottaket i Råde

Skroll til toppen