Knut Henriksen

Klarinettisten Knut Henriksen er fra Fredrikstad, men er nå bosatt i Halden. Han har vært med som én av initiativtakerne til Kammerfest i Østfold siden høsten 2012.

Knut har i hele sitt yrkesaktive liv som musiker hatt nær tilknytning til Østfold. Både som fast ansatt musiker i den tidligere Divisjonsmusikken i Halden, som nå har blitt til Det Norske Blåseensemble, og gjennom sin gjerning som frilansmusiker, instruktør, dirigent og klarinettpedagog, har han spredd musikkglede til fylkets befolkning i over 40 år!

Selv om han er nært knyttet til sitt hjemfylke, har Knut alltid søkt nye utfordringer og ny kunnskap både utenbys og utenlands. Av en lang rekke meritter, vil vi nevne hans studier med Bent Neuchs Sørensen i København, studieopphold i Sveits og Italia, hvor sistnevnte også gav innpass i det velrennomerte ensemblet Fiati di Parma.

Skroll til toppen