Om oss

Divider

Kammerfest er en festival for et bredt lag av befolkningen.

Vi jobber iherdig med å øke forståelsen for at betegnelsen «kammermusikk» er sjangeroverskridende og inneholder alle uttrykk som finnes i musikk som kunstform. Vi legger til grunn 3 forutsetninger for valg av spillesteder:

God akustikk,
historisk betydning for regionen og landet,
og spillesteder hvor ingen forventer at vi dukker opp. 

Våre konserter må treffe på minst én av dem! Disse kriteriene er klare forutsetninger i vårt ønske om å vise kammermusikken i hele sin bredde.

I tillegg legger vi stor vekt på den opprinnelige formen kammermusikk ble presentert i, nemlig hjemmet hos den enkelte.

Et fåtall musikere spiller stor musikk, i mindre lokaler, -en intim og personlig setting. Det er en håndfull av disse hjemme-hos konsertene i løpet av festivaluken.

Med slagordet Lokal forankring – Internasjonal kvalitet inviterer vi noe av de beste musikerne både fra innland og utland.

Skroll til toppen